Nyhetsbrev

NYHETSBREV

Några gånger varje år publicerar Headway Africa, vad vi kallar, Nyhetsbrev. I dessa nyhetsbrev berättar vi om det pågående arbetet, förmedlar information om vad som sker i Zimbabwe och i våra samarbetsorganisationer. Nyhetsbreven publiceras dels på hemsidan, men sänds också via medlemmarnas egna mail-adresser.

Ansvarig för Nyhetsbreven är Eva Ekengren. Kontakta gärna Eva,  (evaekengrensv@gmail.com) för tips och idéer om vad som bör förmedlas via Nyhetsbreven.

Klicka på nedanstående länkar för de senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev nr 29 Headway MAJ -21

Nyhetsbrev Headway nr 28 december -20

Nyhetsbrev Headway nr 27, oktober -20

Nyhetsbrev nr 26 Headway juni 2020

Nyhetsbrev Headway febr -20

Nyhetsbrev oktober 2019 (1)

Nyhetsbrev nr 23 maj 2019

Nyhetsbrev nr 22, dec 2018

Nyhetsbrev nr 21 sep 2018

Nyhetsbrev nr 20, mars 2018

Nyhetsbrev nr 19, dec 2017

Nyhetsbrev nr 18, september 2017

Nyhetsbrev nr 17, maj 2017

Nyhetsbrev nr 16, mar 2017

Nyhetsbrev nr 15, december -16

Nyhetsbrev nr 14, Headway oktober 2016

Nyhetsbrev nr 13, Headway, juni 2016

Nyhetsbrev nr 12 Headway mars 2016

Nyhetsbrev nr 11 Headway Africa nov 2015

Nyhetsbrev nr 10 HeadwayAfrica okt 2015

Nyhetsbrev nr 9 off HeadwayAfrica Juni-2015

Nyhetsbrev nr 8, juni 2015

Headway Africa nyhetsbrev 7 dec 2014

Headway Africa Nyhetsbrev nr 6 April 2014

 

Pågående projektverksamhet

PROJEKTEN

Tanzania

Projektsamverkan med TAMH har tills vidare avstannat. Forum Cic, som vi hoppades finansiera verksamheten i Tanzania, hade delvis annan uppfattning om planerna. Vi har därför tillfälligt avbrutet förberedelserna för diskussioner med TAMH om verksamheten franmöver.

Zimbabwe

Projektsamverkan med ZPHCA i Zimbabwe avslutad.

Styrelsen för Headway Africa har nu avslutat projektverksamheten  med Zimbabwe Parents of Disabled Children i Zimbabwe. Det har till alla delar, med hänsyn till förhållandena i Zimbabwe, varit ett framgångsrikt projekt. Slutredovisning till Forum syd är inlämnad.

Headway Africa avser naturligtvis att även i framtiden hålla kontakt med ZPHCA.

Våra kvartalsvisa Nyhetsbrev (se särskild flik) har apporterat kontinuerligt om vad som skett.

Här finns också den utvärdering som genomfördes i samband med avsluningen:

EVALUATION REPORT FOR ZIMBABWE PARENTS FOR HANDCAPPED CHILDREN ASSOCIATION

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

För verksamheten med de funktionshindrade får organisationen ett visst stöd från kinesiska och holländska bidragsgivare. Headway Africas samarbete med ZPHCA avser främst organisatoriskt stöd till styrelse och ledarskap i övrigt

Främst bistår vi i utbildningsfrågor för ledare och funktionärer samt att utveckla nätverk med myndigheter och organisationer i Zimbabwe, allt för att höja ”statusen” och förståelsen för den funktionshindrades situation. Ett förprojekt gjordes hösten 2014 och beräknas alltså pågå till och med 2019.

Projektbeskrivning

Projektet beskrivs kortfattat genom följande länk:

Sammanfattning för Headway Africas projekt i Zimbabwe 2015

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp

 

Bilder från verksamheten i Zimbabwe

Bilder från verksamheten

Här visar vi ett antal bilder från Headway Africas arbete i Sverige och Zimbabwe. Bilderna tillhör Headway Africa. Vill du använda bilderna i något sammanhang måste du kontakta oss om detta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Bild-5                   Bild-2

CIMG1829

CIMG1832

CIMG1815

Besök i Zimbabwe

Zimbabwe och Mocambique, mars-april 06 001-filtered

Lite historia: Besök av delegation från Studieförbundet Vuxenskolan 2006. Det besöket i Zimbabwe var avgörande för att diskussion om att bilda Headway Africa kom upp några par år senare.

På bilden från vänster ser vi Seydou Bahngoura, Gabriel Ehrling Fors, Per Stattin, Lennart Falegård, Lars-Olof Karlsson, My Gustafsson, Jenny Berg, Marie Widengård och Karin Greenberg.

Föreningen Headway Africa bildades formellt 2011 i Örebro med Seydou Bahngoura som ordförande.

Kontakt med mammagrupp i Zimbawe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Headway håller kontinuerlig kontakt med mammagruppen på ett av barnhemmen i Zimbabwe. Föreningen Headway hjälper till med försäljning av Kuzona broderier. Broderierna produceras av mammor till barn med funktionsnedsättning vilket ger  värdefullt ekonomiskt stöd till familjerna.

Gruppen, som sådan, har upphört, men Headway Africa har kontakter med gruppens medlemmar, som bland annat har producerat förkläden och tygdockor. Produkterna har sålts i Sverige och intäkterna har kommit dels mammorna, dels projektet till godo.

Barn och ungdomshemmet i Harare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ledaren för ZPDCA Theresa Makwara i samspråk med Charles Chiviru, chef för SCAZ, en utbildningsorganisation som startats av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Swedish Cooperative Center (nuv. We effect) i Zimbabwe.