Nyhetsbrev

NYHETSBREV

Några gånger varje år publicerar Headway Africa, vad vi kallar, Nyhetsbrev. I dessa nyhetsbrev berättar vi om det pågående arbetet, förmedlar information om vad som sker i våra samarbetsorganisationer. Nyhetsbreven publiceras dels på hemsidan, men sänds också via medlemmarnas egna email-adresser.

(Kontakta oss gärna för tips och idéer om vad som bör förmedlas via Nyhetsbreven.)

Klicka på nedanstående länkar för de senaste nyhetsbreven:

Headway Julbrev December -22

Nyhetsbrev Headway Africa dec 2021

Nyhetsbrev nr 29 Headway MAJ -21

Nyhetsbrev Headway nr 28 december -20

Nyhetsbrev Headway nr 27, oktober -20

Nyhetsbrev nr 26 Headway juni 2020

Nyhetsbrev Headway febr -20

Nyhetsbrev oktober 2019 (1)

Nyhetsbrev nr 23 maj 2019

Nyhetsbrev nr 22, dec 2018

Nyhetsbrev nr 21 sep 2018

Nyhetsbrev nr 20, mars 2018

Nyhetsbrev nr 19, dec 2017

Nyhetsbrev nr 18, september 2017

Nyhetsbrev nr 17, maj 2017

Nyhetsbrev nr 16, mar 2017

Nyhetsbrev nr 15, december -16

Nyhetsbrev nr 14, Headway oktober 2016

Nyhetsbrev nr 13, Headway, juni 2016

Nyhetsbrev nr 12 Headway mars 2016

Nyhetsbrev nr 11 Headway Africa nov 2015

Nyhetsbrev nr 10 HeadwayAfrica okt 2015

Nyhetsbrev nr 9 off HeadwayAfrica Juni-2015

Nyhetsbrev nr 8, juni 2015

Headway Africa nyhetsbrev 7 dec 2014

Headway Africa Nyhetsbrev nr 6 April 2014

 

Pågående projektverksamhet

PROJEKTEN

ZAMBIA

Nytt samarbete med ZAPCD i Zambia

Projektsamarbete med ZAPCD, Zambia Association of Parents for Children with Disabilities, har inletts. Ansökan om medel från ForumCiv för ettårigt förberedande arbete har dock inte beviljats enligt förväntat. Styrelsen arbetar nu med alternativa möjligheter för att fullfölja planerna. Mer om detta senare.

Zimbabwe.

Styrelsen för Headway Africa har ju formellt avslutat projekten  med Zimbabwe Parents of Disabled Children i Zimbabwe. Det har till alla delar, med hänsyn till förhållandena i Zimbabwe, varit ett framgångsrikt projekt. Slutredovisning till Forum syd är inlämnad och godkänd.

Headway Africa håller kontinuerlig kontakt med ZPHCA för stöd och erfarenhetsutbyte.

Här finns också den utvärdering som genomfördes i samband med avslutningen:

EVALUATION REPORT FOR ZIMBABWE PARENTS FOR HANDCAPPED CHILDREN ASSOCIATION

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

Projektbeskrivning

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp

 

Bilder från verksamheten i Zimbabwe

Bilder från verksamheten

Här visar vi ett antal bilder från Headway Africas arbete i Sverige och Zimbabwe. Bilderna tillhör Headway Africa. Vill du använda bilderna i något sammanhang måste du kontakta oss om detta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Bild-5                   Bild-2

CIMG1829

CIMG1832

CIMG1815

Kontakt med mammagrupp i Zimbawe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Headway håller kontinuerlig kontakt med mammagruppen på ett av barnhemmen i Zimbabwe. Föreningen Headway hjälper till med försäljning av Kuzona broderier. Broderierna produceras av mammor till barn med funktionsnedsättning vilket ger  värdefullt ekonomiskt stöd till familjerna.

Gruppen, som sådan, har upphört, men Headway Africa har kontakter med gruppens medlemmar, som bland annat har producerat förkläden och tygdockor. Produkterna har sålts i Sverige och intäkterna har kommit dels mammorna, dels projektet till godo.

Barn och ungdomshemmet i Harare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ledaren för ZPDCA Theresa Makwara i samspråk med Charles Chiviru, chef för SCAZ, en utbildningsorganisation som startats av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Swedish Cooperative Center (nuv. We effect) i Zimbabwe.