Pågående projektverksamhet

PROJEKTEN

ZAMBIA

Nytt samarbete med ZAPCD i Zambia

Projektsamarbete med ZAPCD, Zambia Association of Parents for Children with Disabilities, har inletts. Ansökan om medel från ForumCiv för ettårigt förberedande arbete har dock inte beviljats enligt förväntat. Styrelsen arbetar nu med alternativa möjligheter för att fullfölja planerna. Mer om detta senare.

Zimbabwe.

Styrelsen för Headway Africa har ju formellt avslutat projekten  med Zimbabwe Parents of Disabled Children i Zimbabwe. Det har till alla delar, med hänsyn till förhållandena i Zimbabwe, varit ett framgångsrikt projekt. Slutredovisning till Forum syd är inlämnad och godkänd.

Headway Africa håller kontinuerlig kontakt med ZPHCA för stöd och erfarenhetsutbyte.

Här finns också den utvärdering som genomfördes i samband med avslutningen:

EVALUATION REPORT FOR ZIMBABWE PARENTS FOR HANDCAPPED CHILDREN ASSOCIATION

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

Projektbeskrivning

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp