Pågående projektverksamhet

Fortsatt projektsamverkan med ZPHCA i Zimbabwe 2017-18.

Headway Africa inledde i april sin andra fas av projektsamarbetet med ZPHCA, (Zimbabwe Parents of Disabled Children Association) i Zimbabwe. Organisationen, med säte i Harare, har en omfattande verksamhet med och för funktionshindrade barn och ungdomar, och deras familjer.

Totalt avser vi att vårt gemensamma projektsamarbete skall pågå under tre år, men vi har valt att planera, och ansöka om medel, för ca ett år i taget.

Ansökan om Sida-bidrag, andra projektåret,  är beviljad  av Forum syd. Denna del av projektet skall avslutas och rapporteras i början på 2018. Totalt kommer projektet att omsätta ca 250.000 kr.

Här följer dels ”Mål och inriktning inför den nya projektperioden, dels en narrativ rapport från ZPHCA och den nya projekttidens planering och uppstart. Tag del av dessa bilagor.

Våra kvartalsvisa Nyhetsbrev (se särskild flik) rapporterar också kontinuerligt om vad som sker.

Mål och inriktning projektet ZPHCA 17-18

ZPHCA – Headway Africa May 2017 Report maj 17

Rapport från avslutade projektdelen 2015-16:

Här följer en rapport från verksamheten för den under föregående år avslutade delen av samarbetet.

Rapport från projektet i Zimbabwe

Beskrivning ZPHCA *)

Här finns en folder som ytterligare presenterar ZPHCA i Zimbabwe. Klicka på länken:

Informationsfolder om ZPHCA

För verksamheten med de funktionshindrade får organisationen ett visst stöd från kinesiska och holländska bidragsgivare. Headway Africas samarbete med ZPHCA avser främst organisatoriskt stöd till styrelse och ledarskap i övrigt.

Genom välvilligt ekonomiskt bidrag från Sida/Forum syd kunde detta arbete intensifieras under 2015-2016.

Främst avser vi att bistå i utbildningsfrågor för ledare och funktionärer samt att utveckla nätverk med myndigheter och organisationer i Zimbabwe, allt för att höja ”statusen” och förståelsen för den funktionshindrades situation. Ett förprojekt gjordes hösten 2014 och både Headway Africa och ZPHCA ser fram emot att komma igång ”på riktigt” under våren.

Projektbeskrivning

Projektet beskrivs kortfattat genom följande länk:

Sammanfattning för Headway Africas projekt i Zimbabwe 2015

Matlagning Styrelsen i arbete ZPHCA dagis

FN-konventionen

Här följer också den FN-konvention om mänskliga rättigheter som i hög grad kommer att påverka projektets genomförande:

The-Convention-in-Brief

* ) Kort om ZPHCA

* ZPHCA, Zimbabwe Partents of Disabled Children Assocation, har som medlemmar barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att verka för en ökad förståelse  för olika former av funktionsnedsättning och för ett ökat stöd för dessa familjer.

ZPDCA driver för närvarande också tre barnhem. Där får barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till olika former av skolgång.  Mammorna kan arbeta och lämna barnen i trygg omvårdnad, eller vara med och träna barnen på deras villkor. Mer info finner du i vår folder under rubriken Informationsblad.

*******************************************

grupp

 

Bilder från verksamheten i Zimbabwe

Bilder från verksamheten

Här visar vi ett antal bilder från Headway Africas arbete i Sverige och Zimbabwe. Bilderna tillhör Headway Africa. Vill du använda bilderna i något sammanhang måste du kontakta oss om detta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Bild-5                   Bild-2

CIMG1829

CIMG1832

CIMG1815

Besök i Zimbabwe

Zimbabwe och Mocambique, mars-april 06 001-filtered

Besök av delegation från Studieförbundet Vuxenskolan 2006. Det besöket i Zimbabwe var avgörande för att diskussion om att bilda Headway Africa kom upp några par år senare.

På bilden från vänster ser vi Seydou Bahngoura, Gabriel Ehrling Fors, Per Stattin, Lennart Falegård, Lars-Olof Karlsson, My Gustafsson, Jenny Berg, Marie Widengård och Karin Greenberg.

Kontakt med mammagrupp i Zimbawe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Headway håller kontinuerlig kontakt med mammagruppen på ett av barnhemmen i Zimbabwe. Föreningen Headway hjälper till med försäljning av Kuzona broderier. Broderierna produceras av mammor till barn med funktionsnedsättning vilket ger  värdefullt ekonomiskt stöd till familjerna.