Just nu aktuellt

Nytt nyhetsbrev.

Under rubriken ”Nyhetsbrev” hittar du senast nyhetsbrev från 11 maj. Tag del!

Nu är det dags för ny årsavgift!

Varje medlem är viktig för vårt arbete. Vi vill gärna att du senast den 1 mars skickar  100 kr för medlemskapet 2019.

– Bankgiro 758-3792,  – Plusgiro: 60 08 24-7,   – Swish 123 051 8340
Glöm inte att skriva namn, mejladress och tel. Gärna också postadress.

(Har du betalt efter 1 nov -18 gäller det även för 2019).

Jul-insamlingen

Medlemsinsamlingen i december till barnen inom ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children, gav hela 3.700 kr. Dessa pengar har nu oavkortat översänts för att ge lite extra möjligheter till aktiviteter och glädje för barnen och deras föräldrar. Vi kommer senare att få en rapport om hur pengarna använts.

Tanzania nästa!

Headway Africas styrelse har genomfört ett förberedande projekt i Tanzania. Ansökan om Sidamedel för ettårigt projekt med TAMH, Tanzania Association for Handicapped har nu sänts till Forum syd.  Projektet har fått namnet ”Participation and Impact” och kommer att gälla samverkan för utveckling av organisationens verksamhet och att stödja aktiviteter för att personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas på svar från Forum syd i början på 2019.

Zimbabeprojektet

Medel från Sida, via Forum syd, för projektverksamheten har beviljats. Vårt fortsatta projekt avser främst en utfasning av projektet. Efter tre års tidigare projektverksamhet hoppas vi att de goda erfarenheterna och verksamheten inom projektets ram fortsättningsvis bör kunna bedrivas av ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children, kan bedrivas utan särskilt ekonomiskt stöd.

Presentationsfoldern.

Vår presentationsfolder hittar du här. Tag del!

Detta är vi. Folder om verksamheten

Foldern finns också som trycksak som du kan beställa.

FLER MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Föreningen Headway Africa vill gärna ha fler medlemmar. Vi behöver dig som är intresserad av internationella frågor och biståndsarbete i den ”lilla skalan”.

Sätt in 100 kr på bankgiro 758-3792, plusgiro 600824-7, eller Swish  123 051 834 0. Meddela oss också ditt namn, adress, email mm så återkommer vi till dig med medlemskort och ytterligare information. Tack!