Just nu aktuellt

 Extra medlemsmöte 28 november.

Till föreningens medlemmar 2023 har kallelse utsänts för extra medlemsmöte (digitalt) 28 november. Anledningen till mötet är förslag att från 31 dec avveckla föreningens verksamhet. Enl. stadgarna krävs två, på varandra följande, medlemsmöten, och det första hölls i april. Förslag till ärendelista mm har sänts till medlemmarna via email.

Ang. statens biståndsbudget.

Styrelsen för Föreningen Headway Africa har, i likhet med många andra av Forum Civs medlemsorganisationer kraftigt reagerat mot planerade budgetnedskärningar i biståndsbudgeten. Se uttalandet  här:  Uttalande

Här kommer Regeringskansliets svar.  Svaret på uttalandet här: 220628 Brevsvar Utvecklingssamarbete

Årsmötet med Föreningen Headway Africa.

Årsmötet -23 ägde rum digitalt den 27 april.  Förutom de stadgeenliga frågorna diskuteras Headways möjligheter till verksamhet framöver i avsaknaden av utvecklingsprojekt. Årsmötesprotokollet är nu publicerat på ”medlemssidan”, öppen för medlemmarna.

Nytt nyhetsbrev.

Under rubriken ”Nyhetsbrev” hittar du senaste Nyhetsbrevet . Tag del!

Zimbabweprojektet avslutat.

Efter flera år av projektsamarbete med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children, har detta fasats ut. Efter de fyra årens projektverksamhet hoppas vi att många av de goda erfarenheterna av verksamheten inom projektets ram fortsättningsvis bör kunna bedrivas av ZPHCA, utan särskilt ekonomiskt stöd, Vi håller även fortsatt kontakt med ZPHCA för utbyte av erfarenheter, tips och idéer. Den särskilda utvärderingen, som gjorts, har publicerats på ”Medlemssidan”.

Tyvärr inget formellt utvecklingsprojekt med ZAPCD i Zambia

Planerat projektsamarbete med ZAPCD, Zambia Association of Parents for Children with Disabilities skjuts på framtiden. Ansökan om medel från ForumCiv för ettårigt förberedande arbete har tyvärr avslagits på, som vi anser, felaktiga grunder. av Forum Civ. Mer om detta senare.

Presentationsfoldern.

Vår presentationsfolder hittar du här. Tag del!

Detta är vi. Folder om verksamheten

Foldern finns också som trycksak som du kan beställa.

FLER MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Föreningen Headway Africa vill gärna ha fler medlemmar. Vi behöver dig som är intresserad av internationella frågor och biståndsarbete i den ”lilla skalan”.

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Använd bankgiro 758-3792, plusgiro 600824-7, eller Swish 123 051 834 0. Meddela oss också ditt namn, adress, email mm så återkommer vi till dig med medlemskort och ytterligare information. Tack!