Just nu aktuellt

Dags för medlemsavgiften -21.

Dags att inbetala årets medlemsavgift, oförändrat 100 kr per medlem. Bankgiro: 758-3792, Swish: 123 051 8340. Glöm inte att ange namn och emailadress!

Årsmötet med Föreningen Headway Africa.

Föreningen Headway Africas årsmöte -21 ägde rum den 16 april.   Mötet var huvudsakligen digitalt. Förutom de stadgeenliga frågorna diskuterades Headways verksamhet framöver med projektinriktningen, men också hur arbetet inom  Sverige kan ökas med information, samarbeten mm. Protokollet är publicerat på ”Medlemssidan”.

Nytt nyhetsbrev.

Under rubriken ”Nyhetsbrev” hittar du senaste Nyhetsbrevet . Tag del!

Zimbabweprojektet avslutat.

Efter flera år av projektsamarbete med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children, har detta fasats ut. Efter de fyra årens projektverksamhet hoppas vi att många av de goda erfarenheterna av verksamheten inom projektets ram fortsättningsvis bör kunna bedrivas av ZPHCA, utan särskilt ekonomiskt stöd, även om vi givetvis kommer att ha kontakt med varandra.  från oss. Den särskilda utvärderingen, som gjorts har publicerats på ”Medlemssidan”.

Presentationsfoldern.

Vår presentationsfolder hittar du här. Tag del!

Detta är vi. Folder om verksamheten

Foldern finns också som trycksak som du kan beställa.

FLER MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Föreningen Headway Africa vill gärna ha fler medlemmar. Vi behöver dig som är intresserad av internationella frågor och biståndsarbete i den ”lilla skalan”.

Sätt in 100 kr på bankgiro 758-3792, plusgiro 600824-7, eller Swish  123 051 834 0. Meddela oss också ditt namn, adress, email mm så återkommer vi till dig med medlemskort och ytterligare information. Tack!