Just nu aktuellt

Nytt nyhetsbrev.

Under rubriken ”Nyhetsbrev” hittar du senast nyhetsbrev från den 15 september. Tag del!

Tanzania nästa!

Headway Africas styrelse har nu genomfört ett förberedande projekt i Tanzania. Nu pågår planering och ansökan för ettårigt projekt med TAMH, Tanzania Association for Handicapped.  Projektet har fått namnet ”Participation and Impact” och kommer att gälla samverkan för utveckling av organisationens verksamhet och att stödja aktiviteter för att personer med funktionsnedsättning.

Mer om detta senare under rubriken ”Projekt”.

Presentationsfoldern.

Vår presentationsfolder hittar du här. Tag del!

Detta är vi. Folder om verksamheten

Foldern finns också som trycksak som du kan beställa.

FLER MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Föreningen Headway Africa vill gärna ha fler medlemmar. Vi behöver dig som är intresserad av internationella frågor och biståndsarbete i den ”lilla skalan”.

Sätt in 100 kr på bankgiro 758-3792, plusgiro 600824-7, eller Swish  123 051 834 0. Meddela oss också ditt namn, adress, email mm så återkommer vi till dig med medlemskort och ytterligare information. Tack!