Just nu aktuellt

Dockorna slut!

De 200 dockor, tillverkade av mammorna i vårt Zimbabweprojekt,  som sålts till förmån för projektet, är nu slut. Tack alla ni som bidragit till verksamheten i Zimbabwe genom att köpa dockor! Vi hoppas att framöver kunna få ytterligare dockor till försäljning.

Nytt nyhetsbrev.

Under rubriken ”Nyhetsbrev” hittar du nu brevet för december. Tag del! Under samma flik hittar du också tidigare Nyhetsbrev. Tag del!

Tanzania nästa!

Headway Africas styrelse har nu erhållit Sida-bidrag, via Forum syd, för ett förberedande projekt i Tanzania. Under ett års tid har styrelsen haft kontakt med representanter för TAMH, Tanzania Association for Handicapped.  Frågan har gällt möjligheten och intresset av att samverka till utveckling av organisationens verksamhet och att stödja aktiviteter för att personer med funktionsnedsättning. ”Equal opportunities” är rubriken på projektet.

Det förberedande besöket i Tanzania, inför ett eventuellt senare projektarbete, sker under februari 2018 genom styrelsens ledamöter Ann-Charlotte Bäckman och Kjell-Erik Börjesson. Ett eventuellt fullskaleprojekt kan tidigast komma igång under hösten 2018. Mer om detta senare.

Presentationsfoldern.

Vår nya presentationsfolder hittar du här. Tag del!

Detta är vi. Folder om verksamheten

Foldern finns också som trycksak som du kan beställa.

FLER MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!

Föreningen Headway Africa vill gärna ha fler medlemmar. Vi behöver dig som är intresserad av internationella frågor och biståndsarbete i den ”lilla skalan”. Vårt projekt, tillsammans med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children)  i Zimbabwe är igång med stöd av Sida-bidrag via Forum syd. Vi tror mycket på detta – och vill gärna ha våra  medlemmar på olika sätt engagerade i arbetet med bland annat detta. Se fliken ”Projekt”!

Sätt in 100 kr på bankgiro 758-3792, plusgiro 600824-7, eller Swish  123 051 834 0. Meddela oss också ditt namn, adress, email mm så återkommer vi till dig med medlemskort och ytterligare information. Tack!