Föreningen Headway Africa

Vi är en ideell politiskt och religiöst obunden förening som bygger på intresse och engagemang för en bättre livssituation för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i för närvarande främst Zimbabwe men snart också i Tanzania.

Vårt juridiska ”säte” är i Falköping, men verksamheten i Sverige är inte bunden till särskild plats och medlemmarna finns i hela landet. Headway Africa leds av en ideell styrelse. Inget arvode utgår för styrelseuppdragen.

STYRELSEN

Ordförande:  Kjell-Erik Börjesson, Ekerö

V. ordf: Sari Gustafsson, Falköping

Sekreterare:  Lennart Falegård, Falköping

Kassör: Lars Carling, Kalmar

Övriga ledamöter:  Ann-Marie Winberg, Partille, Ingrid Svanteson, Täby.

Föreningsrevisorer: Göran Thomte, Göteborg, Esbjörn Melin, Stockholm.

Revisorssuppleant:  Barbro Berger, Eggby

Resurs för projektrevision:  Tegehalls Revisionsbyrå, Falköping

FÖRENINGENS Stadgar

Klicka på länken, så ser du Föreningen Headways stadgar:

Stadgar för Föreningen Headway Africa

 Medlemskap

Medlemskap i föreningen Headway Afrika kan erhållas dels av enskilda medlemmar, dels svenska och nordiska föreningar som godtar Föreningen Headway Africas stadgar. Enskilt medlemskap beviljas av styrelsen, föreningsmedlemskap av föreningens årsmöte. Företag och liknande kan beviljas stödjande associerat medlemskap.

Medlemsavgiften för 2022 är för enskilda medlemmar 100 kr och för organisationer och föreningar 500 kr. För medlemskap kontakta oss via headwayafrica@gmail.com – eller styrelsens ledamöter.