Stödmedlemmar

Stöd vårt arbete! Vill du, din förening eller företag som du arbeta i stödja vårt arbete för en ökad förståelse och bättre livssituation för funktionshindrade barn och ungdomar i Afrika, nu främst i Zimbabwe men snart också i Tanzania? Du kan stödja oss ekonomiskt eller rent praktiskt. Även privatpersoner är välkomna att delta både med praktisk hjälp i arbetet eller med ekonomiskt bidrag. Anmäl dig då som medlem genom  headwayafrica@gmail.com och be om medlemskap. Du kan också sätta in medlemsavgiften på nedanstående konto. Skriv namn, adress, tel och mejladress. När vi fått dina uppgifter och medlemsavgiften är betald får du ytterligare information och inloggningskoden till hemsidans medlemsdel. .

Medlemsavgift:

Enskild medlem 100 kr / år Organisation, företag 500 kr / år

Bankgiro: 758-3792              Plusgiro: 60 08 24-7

Swish nummer: 123 051 834 0

Dessa föreningar / företag stödjer oss:

…..vi har plats för fler! Kontakta oss för att diskutera hur ditt företag eller organisation kan bli stödmedlem.